Какво е Българското знаме

Как се закачва българското знаме и какво представлява? Според Българската конституция:„Знамето на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено, поставени водоравно отгоре надолу".Знамето е национален символ, който изразява независимостта и суверенитета на българската държава.

Глава десета
ГЕРБ, ПЕЧАТ, ЗНАМЕ, ХИМН, СТОЛИЦА

Чл. 164. Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмночервено поле във формата на щит.

 

Чл. 165. На държавния печат е изобразен гербът на Република България.

 

Чл. 166. Знамето на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено, поставени водоравно отгоре надолу.

 

Чл. 167. Редът, по който се полага държавният печат и се издига националното знаме, се определя със закон.

 

Чл. 168. Химн на Република България е песента „Мила Родино“.

 

Чл. 169. Столица на Република България е град София.


Коментари

Note: HTML не е позволен!